De scholen uit, de bossen in: ‘Laat kinderen verwilderen’

10.07.19
In de natuur is minstens zoveel te leren als op school, vinden de survivalexperts van Verwildernis. ‘De kinderen leren touw maken van brandnetels, manden vlechten, vilten en looien.Wat wij doen met Verwildernis is niet alleen voor kinderen die niet deelnemen aan het reguliere onderwijs en dus thuisscholing krijgen. Ook kinderen met wie een school geen raad weet, doen mee.
Deel bericht

900 duizend euro voor bestrijden van lerarentekort in Rotterdam

10.07.19
Vanwege de grote tekorten, die nog verder zullen oplopen, werkt de gemeente Rotterdam nu aan nieuwe maatregelen. Zo stelt Rotterdam een subsidie beschikbaar om onderwijsassistenten op te leiden tot vakdocenten. Verder wordt ingezet op nieuwe vormen van onderwijs zoals leerwerkplaatsen, waarbij onderwijsassistenten al gedurende hun studie in de praktijk kunnen worden ingezet.
Deel bericht

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

10.07.19
Bij de start van het experiment Regelluwe scholen gaven deelnemende scholen aan dat zij graag willen werken met een schoolplan dat goed past bij het onderwijs en de kwaliteitsaanpak op hun eigen school. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig, handzaam en visueel sterk schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Het doel is een effectief en bruikbaar plan voor het team,
Deel bericht

Privacy van leerlingen: pseudonimisering

10.07.19
Met ingang van dit schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECK iD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW onderstreept de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om hiermee aan de slag te gaan. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen met een pseudoniem, is ondertussen verankerd in de Wet pseudonimiseren.
Deel bericht

Leerlingen krabbelen op in een extra jaar groep 8: ‘Ik doe het nu voor mezelf’

10.07.19
Een extra, negende jaar op de basisschool kan een groot verschil maken voor leerlingen. Op basisschool ’t Prisma in Doetinchem hebben ze er vijf jaar ervaring mee. De speciale groep 8 is zo’n succes, dat er een tweede groep bij komt. De school werkt aan vaardigheden (leerstrategieën) die de kinderen nodig hebben op de middelbare school, maar eigenlijk ook in de rest van hun leven.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)