Eenmalig geld voor onderwijs, lerarentekort blijft urgent probleem

01.11.19
De PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een convenant ondertekend waarmee er extra geld vrij komt voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad vindt het een mooi gebaar dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt, maar waarschuwt dat het de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost.
Deel bericht

Landelijke staking onderwijs van de baan na honderden miljoenen kabinet

01.11.19
Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is het gevolg van een akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Als gevolg hiervan gaat de aangekondigde landelijke lerarenstaking, komende woensdag, niet door.
Deel bericht

460 miljoen erbij voor de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs

01.11.19
Het kabinet investeert deze regeerperiode extra in de aanpak van het personeelstekort. De vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaan hiermee de aanpak van de tekorten in het onderwijs verder intensiveren.
Deel bericht

Stijgend vertrek van leraren uit de vier grote steden naar schoolbesturen in andere regio’s

01.11.19
In de vier grote steden neemt het aantal leraren primair onderwijs dat vertrekt naar een andere regio aanzienlijk toe. Ook komen daar naar verhouding minder nieuwe leraren voor terug. In 2017 verlaten 818 leraren deze steden en komen er 448 leraren voor terug. In 2013 gaat het om 128 vertrekkende leraren en komen er 141 voor terug.
Deel bericht

HU start Centre of Expertise voor het onderwijs: Talent & Skill

01.11.19
Hogeschool Utrecht start een nieuw Centre of Expertise: ‘Talent & Skill, Onderwijsdoorbraken voor de toekomst’. Het centrum richt zich op de vraag hoe je nieuw onderwijs kunt vormgeven en organiseren waarmee mensen in een stedelijke omgeving kunnen worden toegerust op nieuwe, complexe uitdagingen en een onzekere toekomst.
Deel bericht

Onze leeslessen zetten kind op achterstand

01.11.19
Stop de leeslessen met losse teksten en lijsten met vragen bij de tekst. Kinderen, vooral de minder taalvaardige, missen de woordenschat en achtergrondkennis om losse teksten over willekeurige onderwerpen goed te begrijpen. Leer lezen aan de hand van thema’s: dat werkt voor alle leerlingen beter.
Deel bericht

Tropendagen bij drukkers dankzij Lubach-actie 'Toprioriteit'

01.11.19
Aan het koude weer zou het niet liggen, maar internetdrukker Drukwerkdeal.nl beleeft deze week tropendagen. Aanleiding is de T-shirtactie die Arjan Lubach afgelopen zondag in het programma Zondag met Lubach startte. De actie heeft de afgelopen week honderden extra bestellingen van bedrukte 'Toprioriteit'-T-shirts opgeleverd.
Deel bericht

Leraren vertrekken met honderden tegelijk uit grote steden

01.11.19
De G4 en Almere klagen al langer over het lerarentekort. Nu bevestigen cijfers die noodkreet. De afgelopen jaren is het aantal leraren dat uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht trekt gestegen van 128 in 2013-14 naar 818 vorig jaar.
Deel bericht

Vliegen met echte drones straks verboden voor kinderen

01.11.19
Lekker vliegen met een drone en zo toffe filmpjes maken. Klinkt leuk, maar het mag straks niet meer. Er komen nieuwe regels en daarin staat dat kinderen niet meer met professionele drones mogen vliegen.
Deel bericht

Nijpend lerarentekort: 'Vier op de tien scholen in de problemen'

01.11.19
Volgens de onderwijsvakbond neemt het lerarentekort zorgwekkende vormen aan. Vier op de tien scholen zou een chronisch tekort aan leerkrachten hebben. In het speciaal onderwijs heeft zelfs twee derde van alle scholen een tekort aan personeel.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)