Kwart 18- tot 25-jarigen te zwaar

01.06.23
Van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar had 17 procent in 2022 overgewicht. Vooral 18- tot 25-jarigen zijn vaak te zwaar. Een kwart van deze jongeren had overgewicht, waarvan 7 procent ernstig overgewicht (obesitas). Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM.
Deel bericht

Minder incidenten in het onderwijs rond relaties en seksualiteit bij deelname aan stimuleringsregeling

01.06.23
In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit evaluatie van het RIVM blijkt dat er op 23% van deze scholen, na het ingaan van de regeling, minder incidenten zijn [...]
Deel bericht

Programma's en financiële regelingen in de pedagogische basis

01.06.23
Er zijn veel programma's en regelingen beschikbaar voor het versterken van de pedagogische basis. Daarom heeft het NJi deze op een rij gezet. Betrokken organisaties zoals gemeenten, GGD, scholen, kinderopvang, moskeeën, kerken, vrijetijdsorganisaties en welzijnsinstellingen kunnen deze gebruiken om gezamenlijk te zorgen voor een fijne omgeving om op te groeien.
Deel bericht

'Heb meer oog voor mentale gezondheid'

01.06.23
Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid. Dat is een van de lessen uit een bundeling van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.
Deel bericht

A-sociale media

01.06.23
Over de invloed van de socials op je mentale gezondheid is inmiddels veel bekend. Of je jong bent, student of al lang en breed volwassen: wanneer je een aantal uur per week – of een aantal uur per dag! – op sociale mediaplatforms zit, heeft dat invloed op je.
Deel bericht

Doe jij ook mee aan Nationale Kraanwaterdag op 27 september 2023?

01.06.23
Woensdag 27 september is het Nationale Kraanwaterdag. Deze dag staat in het teken van kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser met de boodschap ‘Water uit de kraan, goed gedaan!’
Deel bericht

Geef pabo-studenten jaar extra om lees- en rekenniveau te verbeteren, zegt Onderwijsraad: 'We hebben goede leraren nodig'

01.06.23
Het lees- en rekenniveau is in Nederland niet om over naar huis te schrijven. Om toekomstige leraren beter reken- en leesonderwijs te laten geven, moeten ze de mogelijkheid krijgen een jaar langer te studeren, vindt de Onderwijsraad.
Deel bericht

Pas 15 jaar oud en dan al voor de klas

01.06.23
Op basisschool St. Jozef in Winterswijk krijgen de leerlingen vandaag op een bijzondere manier les. Niet van hun vaste leerkracht, maar van wel heel jonge docenten. Zo'n 15 jaar jong. Het zijn leerlingen van het Gerrit Komrij College, ook in Winterswijk. Onder toeziend oog van pabostudenten nemen zij voor een dagje de lessen over.
Deel bericht

Denise: ‘Tijdens Corona viel heel groep 3 weg’

01.06.23
Tijdens de eerste corona-lockdown kwamen veel mensen thuis te zitten. Zo ook Denise Thompson met haar toen 6-jarige dochter. “Het was een nieuwe situatie voor iedereen. Op dat moment ontstaat er een hele grote kloof tussen wat de ene docent doet en wat de andere doet. En veel ouders grepen deze kans aan om hun kinderen een niveau hoger te tillen. daar was niet elke ouder toe in staat. Het gevolg: achterstanden en [...]
Deel bericht

Onderwijs- en pauzetijden niet wettelijk vastgesteld

01.06.23
Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij de onderwijstijden indelen. Die zijn net als de pauzetijden niet wettelijk vastgesteld. Dat meldt minister Wiersma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.
Deel bericht

Meisjes aan het roer tijdens JINC Baas van Morgen ‘girls only’ in Amsterdam

01.06.23
Ruim 80 organisaties in Amsterdam doen mee aan de speciale Girls Only editie. Zij ontvangen op donderdag 1 juni basisschool- of vmbo-leerlingen die zich als meisje identificeren. Op deze manier krijgen de meiden uit de doelgroep steun, perspectief én rolmodellen aangereikt. Enkel de Bazen van Morgen zijn meisjes. De Bazen van Nu zijn zowel man als vrouw, omdat we iedereen nodig hebben in de strijd voor gelijke kansen op de werkvloer.
Deel bericht

Opinie | Leesbeleid snakt naar coherente aanpak met eenduidige visie

01.06.23
De leesvaardigheid van Vlaamse en Nederlandse leerlingen blijft dramatisch achteruitgaan. Dat is de ontnuchterende conclusie van de recente PIRLS-studie, het internationaal vergelijkende onderzoek naar het niveau van begrijpend lezen van tienjarigen. De nieuwe PIRLS-resultaten zijn nog alarmerender dan die van 2016, ondanks pogingen om het tij te keren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)