In 2019 opnieuw subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie

07.02.19
Scholen in het vmbo, VSO en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.
Deel bericht

Broekhin reikt leerlingen en bedrijfsleven de hand met vakgebied Technologie & Toepassing

07.02.19
BC Broekhin Roermond is een van de pilotscholen in Nederland die het vak Technologie en Toepassing aanbiedt en hier ook in examineert. Dit vak maakt onderdeel uit van de Ondernemersroute waarin projectmatig gewerkt wordt. Om de meerwaarde hiervan voor leerlingen beter te borgen, wil Broekhin nu meer samenwerken met andere scholen binnen de scholenorganisatie SOML en Limburg.
Deel bericht

Vernieuwd vmbo moet tekort aan technici bestrijden

07.02.19
Vier Amsterdamse scholen hebben een plan gemaakt om hun technische opleidingen bij elkaar te voegen en een hypermoderne school te beginnen. De vier scholen hebben in hun techniekgroepen samen krap 350 leerlingen, te weinig om die vacatures straks te vullen, en niet genoeg om die dure opleidingen, waarvoor veel materiaal en speciale lokalen nodig zijn, rendabel te houden.
Deel bericht

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

07.02.19
In maart 2019 start een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD.
Deel bericht

Bepaal uw risico op overspanning

07.02.19
Het belangrijkste arborisico in het onderwijs is werkstress als gevolg van te hoge en of langdurige psychosociale arbeidsbelasting. Wilt u weten hoe het met de psychosociale arbeidsbelasting van u is gesteld? De onlangs vernieuwde Welzijnscheck-VO van Voion brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico vergroten of juist verkleinen.
Deel bericht

Amsterdam maakt diploma’s stapelen makkelijker

07.02.19
Er komt een Zomerschool voor doorstromers in het VO. Op deze Zomerschool kunnen 200 tot 250 Amsterdamse leerlingen die van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo gaan, zich nog voor de zomervakantie in bepaalde vakken laten bijspijkeren en werken aan hun studie- en planningsvaardigheden. Het college van B&W verleent hiervoor dit jaar een subsidie van €150.000,-
Deel bericht

Gemeente Almere: We gaan drie dagen lang het lerarentekort te lijf

07.02.19
Alleen al op de basisscholen kan dat tekort oplopen tot negentig voltijdbanen in 2023, aldus de gemeente. Op het VO kan het gaan om zo’n zestig voltijdbanen. Komende vrijdag, zaterdag en zondag zetten tientallen mensen zich drie dagen lang in om vernieuwende oplossingen te bedenken. Volgens de principes van ‘design thinking’ proberen ze te komen tot de inzichten en doorbraken.
Deel bericht

Pierson College staat ‘klimaatstaken’ niet toe: ‘Scholieren hebben geen stakingsrecht’

07.02.19
Waar de ene school juist een oproep tot staken voor het klimaat op de site heeft gezet, verbiedt de andere school dit. Zo stelt het Pierson College dat ‘scholieren geen stakingsrecht hebben’ en dat er dus niet gestaakt mag worden. De jongeren hebben aangegeven de staking elke donderdag te willen herhalen. Daarnaast spelen er ook wel eens andere politieke issues.
Deel bericht

Tijdens school naar klimaatstaking? Motivatiebrief of selfie vereist

07.02.19
Middelbare scholen laten hun leerlingen morgen niet zo maar naar de klimaatdemonstratie in Den Haag gaan. Ze moeten briefjes inleveren met een handtekening van hun ouders, een motivatiebrief schrijven waarom ze willen gaan of selfies vanaf het Malieveld versturen.De meeste scholen verwachten geen lege klaslokalen. Ze zeggen slechts een handjevol meldingen te hebben gekregen van stakers
Deel bericht

Minister noch school kan scholier staken verbieden [Opinie]

07.02.19
De leerlingen kunnen besluiten te staken en moeten daar hoogstens een goed gesprek met hun ouders over voeren. Zij moeten wel rekening houden met de sancties die de school hun kan opleggen, schrijft Marco Frijlink, directeur-­bestuurder van de Vereniging Openbaar ­Onderwijs
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)