Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo

10.03.19
Basisscholen en scholen voor VO kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een van de deelnemende scholen hiervoor subsidie aanvragen.Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien.
Deel bericht

Netwerkbijeenkomsten vmbo, vso en praktijkonderwijs

10.03.19
Om gehonoreerde scholen en instellingen bij elkaar brengen om van elkaar te leren, organiseert het FCP vier regionale netwerkbijeenkomsten. Ook scholen die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Regeling Versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs, kunnen aansluiten.
Deel bericht

Hoogleraar wil aanpassing wet om 'foute scholen' sneller te sluiten

10.03.19
Omdat niemand bevoegd is de school te sluiten, blijft hij gewoon open. De minister van Onderwijs moet, volgens Zoontjens, meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen als de veiligheid van leerlingen gevaar loopt of als er denkbeelden worden verspreid die niet getuigen van respect voor elkaar en voor de mensenrechten.
Deel bericht

Brexit heeft gevolgen voor uitwisseling persoonsgegevens

10.03.19
Scholen die gebruikmaken van software van een Britse leverancier, moeten ter voorbereiding op de brexit met die leverancier afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens. Dat geldt ook als persoonsgegevens op een Britse server staan, benadrukt Kennisnet. Als het VK uit de EU stapt (brexit), is de AVG niet meer automatisch van toepassing.
Deel bericht

Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt

10.03.19
Vwo’ers komen in hun schoolcarrière nauwelijks nog vmbo’ers tegen en andersom. Dat vergroot de breuklijnen in de maatschappij. Bij Vox zitten leerlingen van alle niveaus door elkaar, van vmbo-basis tot vwo. De school begon drie jaar geleden als nieuw onderwijsinitiatief met 21 leerlingen en 3 docenten. Inmiddels zijn er 125 leerlingen en 18 docenten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)