Commissie doorbreekt beeld van afglijdende onderwijsresultaten

29.04.19
De resultaten op het centraal examen over de afgelopen tien jaar zijn stabiel en deels verbeterd; dit laatste met name door het toegenomen belang van het CE. Dat concludeert de commissie Steur. Het onderzoek ontkracht de conclusie van de Inspectie in de Staat van het Onderwijs 2018 dat de onderwijsresultaten ‘afglijden’.
Deel bericht

VO-raad: versterking schoolexaminering via negen actielijnen

29.04.19
De VO-raad heeft de aanbevelingen van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering ter versterking van het schoolexamen vertaald naar negen concrete actielijnen. Deze actielijnen worden deels op de scholen zelf en deels door de VO-raad uitgevoerd.
Deel bericht

Kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor onderwijs

29.04.19
Het kabinet trekt bij de Voorjaarsnota structureel 100 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Volgens bronnen rond het kabinet is dit een bedrag waar scholen en universiteiten jaarlijks op kunnen rekenen. Daarnaast is er voor de komende vijf jaar incidenteel meer geld beschikbaar voor het onderwijs. Dat bedrag ligt tussen de 90 en 100 miljoen euro per jaar.
Deel bericht

Consistent lokaal beleid vergroot grip op jeugdhulp

29.04.19
Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt, is tussen 2015 en 2017 met 12 procent toegenomen. Gemeenten die duidelijke, consistente keuzes hebben gemaakt in hun jeugdbeleid zijn beter in staat te duiden wat de oorzaken zijn van hun toegenomen uitgaven aan jeugdhulp en kunnen die ontwikkeling beter beïnvloeden.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)