Trouw: Oud-voorman PO in Actie wil beroepsvereniging

30.04.19
Op 1 januari 2020 hopen Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber een nieuwe beroepsvereniging voor en vooral door leraren te lanceren. In dagblad Trouw vertellen de docenten dat ze de steun hebben van meer dan 10.000 leraren. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is blij met het grote animo voor de beroepsvereniging. Zij hoopt dat een vereniging er nu echt van komt.
Deel bericht

Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren

30.04.19
Noord-Holland investeert ruim € 1.333.000,- om jongeren te leren veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Komend schooljaar ontvangen 16 projecten voor het BaO subsidie van de provincie. In het VO ontvangen 11 verkeersveiligheidsprojecten een subsidie. Met The Battle gaan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar in 2 teams de strijd aan om de titel: Baas in het verkeer!
Deel bericht

Hoe zit het ook al weer met de fusietoets in het funderend onderwijs?

30.04.19
De fusietoets wordt afgeschaft in het funderend onderwijs. Dit geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren. Hiervoor is het nodig dat een aantal onderwijswetten gewijzigd wordt. Momenteel zit dit wetsvoorstel in de voorbereidende fase.
Deel bericht

Kamervragen over werkloze leraren

30.04.19
Hoe kan het dat er in Brabant 300 leraren werkloos zijn, terwijl er een lerarentekort is? Daarover heeft de VVD schriftelijke Kamervragen gesteld. Zij vinden het ‘onbestaanbaar’ dat er alleen al in Brabant kennelijk honderden leraren in de WW zitten, terwijl er tegelijkertijd een lerarentekort is ‘en duizenden kinderen geen leraar voor de klas hebben’.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)