Ook basisscholen starten maatschappelijke stage

10.11.17
De kerndoelen voor burgerschap worden aangescherpt. Met dat voornemen in het regeerakkoord sluit ons nieuwe kabinet aan bij de constatering van de Onderwijsinspectie, dat burgerschapsvorming tekortschiet. Scholen zoeken naar een manier om burgerschap, passend bij hun onderwijs en praktisch vorm te geven. Een nieuwe methodiek sluit daarbij aan: bassischoolleerlingen gaan op maatschappelijke stage.
Deel bericht

Webinar over gelijke kansen op 23 november

10.11.17
Op 23 november van 15:00 tot 16:00 uur geeft Arnold Jonk, plaatsvervangend inspecteur-generaal, een interactief webinar 'Aan de slag met gelijke kansen' voor het Platform Gelijke Kansen van Eduseries. Deelname is gratis.
Deel bericht

Provincie Fryslân en scholen gaan over Fries

10.11.17
De rijksoverheid gaat niet van bovenaf bepalen hoe in de provincie Fryslân het vak Fries op de scholen moet worden ingevuld. Dat benadrukt minister Slob.
Deel bericht

Oefen het lezen met computerspel De Zevensprong

10.11.17
Ben je meer een speelkind dan een lezer? Liggen de oefenboekjes van school ongeopend op je te wachten? Verbeter dan je leesniveau met het computerspel De Zevensprong.
Deel bericht

Nederlanders opnieuw de besten in Engels

10.11.17
De Engelse lees- en luistervaardigheden van Nederlanders zijn beter dan die van anderen voor wie het Engels niet de moedertaal is. Voor het tweede jaar op rij is dat de conclusie van een jaarlijks onderzoek van taalonderwijsbureau Education First. Nederland wordt gevolgd door Zweden (2) en Denemarken (3).
Deel bericht

Finale International Junior Science Olympiad (IJSO) in Arnhem en Nijmegen

10.11.17
Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. ’s Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar komen van 3 t/m 12 december naar Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie.
Deel bericht

Koningin bij ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’

10.11.17
Voor het eerst wordt een gemeentelijk convenant getekend waardoor alle kinderen in het basisonderwijs in 2020 muziekonderwijs ontvangen. Groningen krijgt op 14 november de primeur. Koningin Máxima zal bij de ondertekening aanwezig zijn.
Deel bericht

Junior Fellowship Profielwerkstukprijs havo-vwo

10.11.17
Het Rijksmuseum organiseert ook dit jaar deze wedstrijd. Maak een fantastisch werkstuk, win 1500 euro studiebeurs en een Traineeship. Uiterlijk inleveren 1 februari 2018.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)