Examen doen voor één of twee vakken, dat kan ook

15.05.19
Wie niet op een reguliere VO-school zit, kan via het staatsexamen tóch een vmbo, havo of vwo-diploma halen in één of meerdere vakken. Dat is handig voor bijvoorbeeld mensen die hun school voortijdig hebben verlaten of op latere leeftijd alsnog een diploma voor een hoger niveau willen halen. Ook leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen via het staatsexamen hun diploma halen.
Deel bericht

Culturele diversiteit goed voor welbevinden en prestaties

15.05.19
Scholen die de culturele diversiteit omarmen, zien het welbevinden en de prestaties van alle leerlingen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 66 scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaanderen met in totaal ruim 3100 leerlingen.
Deel bericht

‘Amsterdam: Voorkom loting door scholenaanbod beter aan te sluiten op de vraag’ [opinie]

15.05.19
De onderwijskoepel Osvo is niet geïnteresseerd in de vraag naar onderwijs van kinderen. Het grootste probleem in Amsterdam en omstreken is de enorme vraag naar categoraal VWO-onderwijs. Osvo zou moeten zorgen voor voldoende aanbod van dergelijk onderwijs. Osvo ziet de oplossing in het vragen aan kinderen om maar liefst twaalf ‘voorkeuren’ op een lijst te zetten.
Deel bericht

Spreiding eindexamens is ‘monsterklus’

15.05.19
Noem de maand ‘mei’ en elke eindexamenleerling schiet in de stress. En dat geldt ook voor sommige docenten. De VO-raad pleit voor gespreide examens. Dat heeft voordelen, maar er zijn evengoed grote bezwaren. Pieter Hendrikse, voorzitter CvTE, ziet verschillende voordelen in de ‘flexibilisering’ van eindexamens. Als je de eindexamens zou spreiden, zal bovendien de werkdruk dalen.
Deel bericht

CBS: Relatief weinig openstaande vacatures in onderwijs

15.05.19
Het aantal openstaande vacatures in het onderwijs is in het eerste kwartaal toegenomen tot 7500. Dat is een toename van 400 vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Vergeleken met andere sectoren valt het met het aantal openstaande vacatures in het onderwijs nog wel mee.Het CBS keek ook naar de groei van het aantal banen. In het onderwijs kwamen er 2000 banen bij.
Deel bericht

Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet

15.05.19
Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, fundamenteel niveau, streefniveau, 1F, enzovoorts. Iedere school en ieder bestuur heeft al te maken met deze technische termen. En ze worden de komende jaren alleen maar belangrijker. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen.
Deel bericht

Leespilot voor zes scholen

15.05.19
Op zes basisscholen in Noordenveld (Dr) is het HOERA project gestart met als doel om kinderen in de groepen 3 en 4 extra te ondersteunen bij het lezen en voorlezen. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, per school ligt het accent iets anders in overleg met de onderwijzers. Bij het speciaal onderwijs is er een groep van 10 kinderen uit verschillende groepen, waar elke week wordt voorgelezen.
Deel bericht

Leraar en leerling gebaat bij helder smartphonebeleid op school

15.05.19
Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. Bovendien is het belangrijk om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone. Dat staat in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’, een initiatief van Kennisnet en de VO-raad.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)