Blog | Passend, knellend, falend onderwijs

16.05.19
‘Passend onderwijs faalt en het geduld met minister Slob raakt op,’ kopte EenVandaag op 11 mei. Deze mededeling komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. Bij de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 konden we al voorspellen dat een soortgelijk bericht vroeg of laat zou...
Deel bericht

Jongeren willen hun handen niet meer vies maken in de technieksector

16.05.19
Techniek op mbo-niveau heeft een imago dat nou niet bepaald meehelpt om het personeelstekort in die sector op te lossen. Fabrieks- en installatiewerk waar je vieze handen van krijgt. Fysiek zwaar en bij nacht en ontij. Daar loopt niet iedereen meer warm voor. Jammer, want dat beeld is behoorlijk achterhaald, stelt John Huizing (ROVC)
Deel bericht

Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk

16.05.19
De stichting Bijenvrienden gaat 200 bijenhotels op schoolpleinen plaatsen. De provincie maakt dit financieel mogelijk door het initiatiefvoorstel 'groen doet kinderen goed' van de Partij voor de Dieren uit te voeren. Het doel van de bijenhotels is om leerlingen kennis te laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden. De provincie stelt hiervoor 5000 euro beschikbaar.
Deel bericht

Financiële nood leidt tot ontslagen op Friese school

16.05.19
Er moeten deze zomer zes voltijdbanen verdwijnen bij de Christelijke Mavo De Saad in Friesland vanwege een financieel tekort. Het bestuur ondertekende gisteren het sociaal plan daarvoor. In noodsituaties kunnen scholen na het afsluiten van een sociaal plan eerder dan na twee jaar personeelsleden ontslaan.De krimp die toeslaat is de belangrijkste oorzaak.
Deel bericht

Kamerdebat over artikel 23 vrijheid van onderwijs

16.05.19
De Tweede Kamer houdt nog voor het zomerreces een debat over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. PvdA-fractieleider Asscher kreeg hier brede steun voor. Directe aanleiding voor het debat is de ophef rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Deze school zou artikel 23 gebruiken om onderwijs te verzorgen dat tegen democratisch burgerschap zou ingaan.
Deel bericht

Koningin Máxima komt naar Hoogeveen voor project Méér Muziek in de Klas

16.05.19
In het bijzijn van Hare Majesteit wordt die dag het Muziekakkoord van Drenthe ondertekend. In het Muziekakkoord Drenthe beloven scholen, culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en de provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe.
Deel bericht

Ander havo-examen muziek nadat het korte tijd online stond

16.05.19
Havo-leerlingen die vrijdag eindexamen doen voor het vak muziek, krijgen een ander examen voorgeschoteld dan eigenlijk de bedoeling was. Door een vergissing hebben de oorspronkelijke opgaven vorige week korte tijd online gestaan op een website waar kandidaten kunnen oefenen voor hun examens. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob.
Deel bericht

Lagere schooladviezen in Fryslân

16.05.19
Vorig jaar kreeg 39% van de leerlingen in Fryslân een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies, ten opzichte van 34% landelijk. Zowel in Fryslân als landelijk is dit een toename ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In Fryslân is vorig schooljaar 21% van de schooladviezen die lager waren dan de toetsadviezen naar boven bijgesteld. Dat is minder vaak dan landelijk (23%).
Deel bericht

Vierdaagse schoolweek is succes in Hoorn

16.05.19
SBO de Wissel in Hoorn experimenteert sinds het begin van dit schooljaar met een vierdaagse schoolweek. “We zien bijzondere dingen gebeuren.”De Wissel koos bewust voor een dag minder vanwege het hoge ziekteverzuim onder kinderen. Door passend onderwijs is het aantal leerlingen met complexe problematiek sterk toegenomen.
Deel bericht

Wordt geld voor verlaging werkdruk goed besteed?

16.05.19
Onderwijsminister Slob moet beter controleren of het geld voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs goed wordt besteed. Dat benadrukt de Algemene Rekenkamer. Wij vinden het opmerkelijk dat de minister (…) in 2019 al een deel van de tweede tranche wil uitbetalen zonder dat bekend is of de inzet van de middelen daadwerkelijk tot een lagere werkdruk heeft geleid.’
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)